Overijssel 

Meldpunt Koopkracht (landelijk)

Meldpunt Koopkracht

50PLUS maakt zich grote zorgen over de gevolgen van alle besluiten ten aanzien van de koopkracht. Wij zullen de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen.


Meldpunt WMO (Overijssel)

Meldpunt WMO/huishoudelijke hulp

Per 1 januari 2015 treedt de WMO2015 in werking. Voor gemeenten betekent dit niet alleen dat zij meer taken (vanuit de AWBZ) krijgen overgeheveld maar ze krijgen ook te maken met een forse bezuiniging op hun huidige budget. Nieuwe taken vanuit de AWBZ in deze zijn onder andere Dagbesteding, Individuele Begeleiding en Kortdurend Verblijf. Op dit moment zorgen gemeenten ervoor dat inwoners die dit nodig hebben huishoudelijke ondersteuning ontvangen.

Inwoners ontvangen een x-tal uren aan huishoudelijke hulp en afhankelijk van hun inkomen dragen ze daar een deel aan bij (via het CAK). Per 1-1-2015 komt er een forse bezuiniging (meer dan 30%) op het huidige budget. Veel gemeenten kiezen ervoor om huishoudelijke hulp alleen nog maar mogelijk te maken in bijzondere situaties of zelfs dan af te schaffen. Het gaat daarbij vaak ook om ondersteuning bij de regie van het huishouden al dan niet in combinatie met individuele begeleiding. In alle andere gevallen verdwijnt de huishoudelijke hulp, ook als dat dringend nodig is om een redelijk bestaan te leiden. 50Plus en Huishoudelijke Hulp Als 50Plus gaan deze veranderingen ons na aan het hart. We zien dat er veel onzekerheid is. Gemeenten kiezen voor een (te) snelle wijziging en we zien ook grote verschillen tussen gemeenten. Nu is volledige uniformiteit een utopie maar wij willen bezien of we misstanden aan de kaak kunnen stellen en te grote verschillen in uitvoering bespreekbaar kunnen maken. Aan de hand van de goede voorbeelden willen wij gemeenten die in het in onze ogen te bont maken wijzen op andere mogelijkheden. Opzetten Meldpunt Huishoudelijke Hulp Wij zetten een meldpunt Huishoudelijke Hulp op via onze website. Wij zijn bereikbaar voor signalen. Wij roepen onze leden en niet-leden in de provincie Overijssel op om ons in te lichten over: • de wijzigingen waar zij mee te maken krijgen • de wijze waarop deze wijzigingen worden aangekondigd • heeft er een herindicatie plaatsgevonden en zo ja op welke wijze? • Is er sprake geweest van een redelijke overgangstermijn (6 maanden)? • etc. Daarnaast zullen wij gemeenten benaderen met het verzoek ons te informeren over hun beleid in deze. Wij zullen informatie gaan verzamelen (websites, telefonisch) en op basis van onze bevindingen zullen we gemeenten (college van burgemeester en wethouders) benaderen en aandringen op verbeteringen. Tevens zullen we onze bevindingen doorsturen naar onze fractie in de Tweede Kamer. Via onze website wordt u op de hoogte gehouden.

U kunt uw klacht richten aan:e-mailadres secretaris@50plusoverijssel.nl of aan: G. Schuurman, Castorstraat 26, 7771 XR Hardenberg

 


 

        

 

Volg hier Facebook van fractievoorzitter

FRED KERKHOF

Blog's van Fred Kerkhof

 

__________________________________

Agenda statenfractie 2018:

12-09     Statencommissie dag

26-09      Presidium en PS

17-10     Statencommissie dag

07-11      Presidium en PS

21-11     Statencommissie dag

12-12     Presidium en PS

09-01-19     Statencommissie dag

                                                                     

 

 

 

 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België