Overijssel 

werkbezoekvijftigplus

Op 28 mei jl. ging Otto de Vries, burgerstatenlid Overijssel voor 50Plus op werkbezoek bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

 

Op de locatie in Steenwijkerland werd de heer de Vries welkom geheten door mevrouw Hetty Bolt. Na de koffie volgde een film over Ossenzijl waar de mensen elkaar ondersteunen en er veel mantelzorg en vrijwilligers zijn. De school is een belangrijk punt in dit dorp.

Daarna werd er vertrokken naar Oldemarkt, naar verzorgingshuis Kerspelhof. Dit verzorgingshuis heeft een geheel eigen sfeer en is gelegen in het dorp zelf. Ook is Kerspelhof  een ontmoetingsplek voor de buurt. Het tehuis wordt momenteel gemoderniseerd en weer bij de tijd gebracht. Bij een toevallige ontmoeting met bewoners valt op hoe blij deze mensen zijn met het vernieuwde appartement waarin zij redelijk zelfstandig kunnen wonen en de zorg is altijd dichtbij.

Vervolgens werd Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg in Vollenhove bezocht, met een tachtigtal aanleunwoningen. Ook hier is de wijkfunctie aanwezig. Het tehuis heeft een aantal verpleeghuisplaatsen en een gesloten afdeling voor dementerenden.

In beide huizen viel de heer de Vries de betrokkenheid van de leiding en het personeel bijzonder op. ‘In de zorg draait het vooral om het verlenen van diensten, maar hier was ook het menselijk handelen en de beleving door de bewoners een belangrijk punt’.

‘De diensten worden betaald uit de AWBZ en/of WMO, maar menselijk handelen komt uit de mensen zelf voort en is van zeer grote invloed op de beleving van deze groep mensen. Juist de laatste punten kun je niet in protocollen beschrijven of regelen, maar zijn mijn inziens van groot belang voor de kwaliteit van het leven. Immers, zorg blijft mensenwerk’.

(foto: Nieuwsnet Steenwijkerland)


 

        

Agenda statenfractie 2018:

14-02      Statencommissie dag

07-03      Presidium en PS

28-03      Statencommissie dag

11-04      Presidium en PS

09-05    Statencommissie dag

23-05      Presidium en PS

06-06     Statencommissie dag

20-06      Presidium en PS

04-07     Statencommissie dag

18-07      Presidium en PS

12-09     Statencommissie dag

26-09      Presidium en PS

17-10     Statencommissie dag

07-11      Presidium en PS

21-11     Statencommissie dag

12-12     Presidium en PS

09-01-19     Statencommissie dag

                                                                    

 

 

 

 

Interview 50PLUS Hardenberg

Laatste nieuws uit de provincie:

FRED KERKHOF (50PLUS) zet halsstarrige VVD-gedeputeerde onder grote druk

Stop de afvalwaterinjecties

Regiotaxi stopt in Noordwest-Overijssel, Salland en het Vechtdal

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

E-mail service PS Overijssel

Olasfa een hoofdpijn dossier

50Plus wil blauwe energie uit de IJssel

50Plus steunt actiegroepen Markelo

 

 

 

 

 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België