Overijssel 

Woensdag 16 november was ons Statenlid Fred Kerkhof op uitnodiging van een 4tal actiegroepen te gast in Markelo. Deze actiegroepen verzetten zich tegen de komst van een drietal windmolenparken rondom Markelo. Hoe staan wij daar tegenover?

markelo

Laten we volstrekt helder zijn. 50PLUS is een voorstander van duurzame energie. Niet voor niets hebben wij vorige week een motie ingediend voor onderzoek naar "blauwe" energie uit de IJssel. Er zijn nu al vele vormen van duurzame energie; zon, biogas, aardwarmte, wind etc. en gelukkig komen er steeds meer vormen van duurzame energie bij. En dat juichen wij toe. Echter windenergie staat bij ons op de laatste plaats als er keuzes zijn. Windmolens zijn horizonvervuilend, maken lawaai en zijn subsidievreters. Windmolens vinden wij alleen acceptabel als daar draagvlak voor is bij de omwonenden. Niet voor niets hebben wij al 3 moties (mede) ingediend of gesteund waarin wij oproepen om draagkracht van omwonenden van windpark de Veenwieken te verhogen. Overijssel heeft zich gecommitteerd om in 2023 85 MW aan windenergie te leveren. De stand staat met 7 windmolens nu op 30 MW. Daar komen de windturbines in de Veenwieken nog bij. In onze omgevingsvisie zijn zoekgebieden voor windturbines aangewezen. Echter Markelo e.o. staat niet bij die gebieden. Uiteraard ben je als Provincie blij als gemeentes, in dit geval Hof van Twente, zich vrijwillig presenteren om windturbines op hun grondgebied te willen plaatsen. Zeker als dat er 12 zijn. De belofte om te komen tot de gewenste hoeveelheid in 2023 komt dan gelijk heel dicht bij.

Maar waar begin je aan als gemeente als het gros van je inwoners dat niet wil. Draagkracht is een belangrijke voorwaarde. En dat die draagkracht voor windturbines in Markelo niet aanwezig is werd ons pijnlijk duidelijk afgelopen woensdag. Het streven om energieneutraal te zijn kan ook op andere wijzes. Dus gemeente, luister naar je boze inwoners. Nu al zijn er scheuren in naboarschap zichtbaar tussen de boeren die de turbines op hun land willen (vanwege de torenhoge subsidies) en de direct omwonenden. Families spreken niet meer met elkaar, laat staan dat ze met elkaar festiviteiten willen ondernemen. De sprekers gaven diverse alternatieven aan. 50PLUS Overijssel steunt hen daarin en roept de gemeente op om zich te bezinnen.


 

        

Agenda statenfractie 2018:

14-02      Statencommissie dag

07-03      Presidium en PS

28-03      Statencommissie dag

11-04      Presidium en PS

09-05    Statencommissie dag

23-05      Presidium en PS

06-06     Statencommissie dag

20-06      Presidium en PS

04-07     Statencommissie dag

18-07      Presidium en PS

12-09     Statencommissie dag

26-09      Presidium en PS

17-10     Statencommissie dag

07-11      Presidium en PS

21-11     Statencommissie dag

12-12     Presidium en PS

09-01-19     Statencommissie dag

                                                                    

 

 

 

 

Interview 50PLUS Hardenberg

Laatste nieuws uit de provincie:

FRED KERKHOF (50PLUS) zet halsstarrige VVD-gedeputeerde onder grote druk

Stop de afvalwaterinjecties

Regiotaxi stopt in Noordwest-Overijssel, Salland en het Vechtdal

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

E-mail service PS Overijssel

Olasfa een hoofdpijn dossier

50Plus wil blauwe energie uit de IJssel

50Plus steunt actiegroepen Markelo

 

 

 

 

 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België