Overijssel 

RECES

Op 1 juli was de laatste Statenvergadering voor het zomerreces. Tijdens deze mooie eerste zomerse dag werden er in het Provinciehuis de laatste puntjes op de spreekwoordelijke i gezet. Het mooie was dat alle door 50PLUS gesteunde amendementen en moties door de vergadering werden aangenomen. Het gaat hierbij dan om moties over grondexploitatie, een structuurvisie op de ondergrond (van belang bij transport en opslag van olieafvalwater in bijv. zoutcavernes) en een amendement over een verbreding van social return. Maar het hoogtepunt was het aannemen van de door ons, samen met de PvdA, ingediende motie over leeftijdsdiscriminatie. Hierbij wordt GS opgeroepen om op korte termijn met een voorstel te komen waardoor ook 75plussers gebruik kunnen maken van een regeling voor de stimulering van duurzame energie. Deze zaak die landelijke bekendheid heeft gekregen en die ook Henk Krol aangekaart heeft in het “Haagse” is voor ons een mooie opsteker. Ook het feit dat er toezeggingen zijn gedaan om de veerbetering van de N340 / N48 en N377 opnieuw tegen het licht te houden en de Staten te informeren voor 1 september is een prettig vooruitzicht voor de periode na het reces. De fractie wenst een ieder een mooie zomer toe en voor de gelukkigen die ergens, waar dan ook, vakantie kunnen vieren een mooie vakantie.


 

        

Agenda statenfractie 2018:

14-02      Statencommissie dag

07-03      Presidium en PS

28-03      Statencommissie dag

11-04      Presidium en PS

09-05    Statencommissie dag

23-05      Presidium en PS

06-06     Statencommissie dag

20-06      Presidium en PS

04-07     Statencommissie dag

18-07      Presidium en PS

12-09     Statencommissie dag

26-09      Presidium en PS

17-10     Statencommissie dag

07-11      Presidium en PS

21-11     Statencommissie dag

12-12     Presidium en PS

09-01-19     Statencommissie dag

                                                                    

 

 

 

 

Interview 50PLUS Hardenberg

Laatste nieuws uit de provincie:

FRED KERKHOF (50PLUS) zet halsstarrige VVD-gedeputeerde onder grote druk

Stop de afvalwaterinjecties

Regiotaxi stopt in Noordwest-Overijssel, Salland en het Vechtdal

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

E-mail service PS Overijssel

Olasfa een hoofdpijn dossier

50Plus wil blauwe energie uit de IJssel

50Plus steunt actiegroepen Markelo

 

 

 

 

 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België