Overijssel 

Zoals vorige week reeds gememoreerd, stond deze week buiten de infosessies vooral in het doorworstelen van taaie stukken. De begroting, de monitor en de P-nota vergen de nodige voorbereiding. Maar wat deden we deze week nog meer. Maandag hebben we in Steenwijkerland een meeting over schuldsanering bijgewoond. Vervolgens zijn we 's avonds aanwezig geweest bij de bewonersbijeenkomst van de stoomsanering van Olasfa in Olst. Dinsdag was de fractievergadering, de laatste voor het reces, waar we de piketten voor de volgende periode hebben doorgenomen. Woensdag een dagje Zwolle. Sociale kwaliteit, stadsvernieuwing, duurzaamheid, doorstroming op de woningmarkt en de uitleg over de nieuwe monitor. Een controlemiddel voor de Staten. En dan 's avonds de bestuursvergadering 50PLUS Overijssel in Deventer. Donderdag een technische bijeenkomst in Hengelo en we sluiten de politieke week af met een groene tafel bijeenkomst op de vrijdag. Verder zijn we druk bezig met de voorbereiding voor de komende twee weken. Voor we op reces gaan moeten er nog wat zwaarwegende stukken worden behandeld. En last bit nog least leggen we op dit moment de laatste hand aan een WOB verzoek aan alle 25 Overijsselse gemeentes betreffende de wijze waarop is omgegaan met de WMO gelden en de daarbij behorende zorg. Hiervan houden we u later op de hoogte. Op naar het weekend.

 

        

 

Volg hier Facebook van fractievoorzitter

FRED KERKHOF

Blog's van Fred Kerkhof

 

__________________________________

Agenda statenfractie 2018:

23-05      Presidium en PS

06-06     Statencommissie dag

20-06      Presidium en PS

04-07     Statencommissie dag

18-07      Presidium en PS

12-09     Statencommissie dag

26-09      Presidium en PS

17-10     Statencommissie dag

07-11      Presidium en PS

21-11     Statencommissie dag

12-12     Presidium en PS

09-01-19     Statencommissie dag

                                                                     

Laatste nieuws uit de provincie:

FRED KERKHOF (50PLUS) zet halsstarrige VVD-gedeputeerde onder grote druk

Stop de afvalwaterinjecties

Regiotaxi stopt in Noordwest-Overijssel, Salland en het Vechtdal

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

E-mail service PS Overijssel

Olasfa een hoofdpijn dossier

50Plus wil blauwe energie uit de IJssel

50Plus steunt actiegroepen Markelo

 

 

 

 

 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België