Overijssel 

NIEUWS WEEK 20
Deze week zijn we weer voldoende aan "de bak" gekomen. 
Maandag waren we aanwezig in Olst, wederom i.v.m. De vervuiling
van het Olasfaterrein. Mede door de inbreng van 50PLUS Overijssel
is de rekenmethode voor het bepalen van de schadevergoeding zodanig
gewijzigd dat deze wel door de gemeenschap wordt gedragen. Woensdag
stonden we gereed voor training; omgaan met de media, maar deze
training ging helaas niet door. In de avond waren we bezig met de extra
commissievergadering over de toekomst van Techbase Enschede, het
voormalig militair vliegveld. Donderdag in Hengelo voor een bijeenkomst
van zgn. Ruimdenkers. Hier werd op bijzondere wijze aandacht gegeven
aan zorg, levensloopbestendig wonen etc. In de avond was er nog een
culturele bijeenkomst in Borne, waar we aanwezig waren. Vrijdag maar
weer eens op het Provinciehuis waar we met het ambtelijk apparaat
hebben gesproken over de kwaliteit van het openbaar bestuur. En zaterdag
was in Utrecht het breed politiek overleg 50PLUS. Hier deelden we de
ervaring van de vertegenwoordigers in de gemeente, de diverse Statenleden
en de vertegenwoordigers in de Eerste en Tweede Kamer. We verheugen
ons al weer op week 21, waarbij de "Paarse Zaterdag" in Zwolle week 21
af zal sluiten. Tot volgende week.

 

        

Agenda statenfractie 2018:

14-02      Statencommissie dag

07-03      Presidium en PS

28-03      Statencommissie dag

11-04      Presidium en PS

09-05    Statencommissie dag

23-05      Presidium en PS

06-06     Statencommissie dag

20-06      Presidium en PS

04-07     Statencommissie dag

18-07      Presidium en PS

12-09     Statencommissie dag

26-09      Presidium en PS

17-10     Statencommissie dag

07-11      Presidium en PS

21-11     Statencommissie dag

12-12     Presidium en PS

09-01-19     Statencommissie dag

                                                                    

 

 

 

 

Interview 50PLUS Hardenberg

Laatste nieuws uit de provincie:

FRED KERKHOF (50PLUS) zet halsstarrige VVD-gedeputeerde onder grote druk

Stop de afvalwaterinjecties

Regiotaxi stopt in Noordwest-Overijssel, Salland en het Vechtdal

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

E-mail service PS Overijssel

Olasfa een hoofdpijn dossier

50Plus wil blauwe energie uit de IJssel

50Plus steunt actiegroepen Markelo

 

 

 

 

 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België