Overijssel 

NIEUWS WEEK 19

Deze week, na het reces, weer lekker aan de gang. Maandag het eerder 
gememoreerde gesprek met Gedeputeerde Bert Boerman over het gebrek
aan aandacht voor ouderen en andere minder mobiele reizigers in het OV
koersdocument. Dit gesprek resulteerde in het schrijven van het amendement
en de motie om dit te veranderen. Dinsdag: verspreiden van het amendement
en de motie naar andere partijen, om te kijken of deze mede wilden ondertekenen
of steunen en het indienen bij de griffie. In de middag een bijeenkomst van het
trendbureau over de aansluiting van allochtonen bij autochtonen. Woensdag:
Presidium, het bijwonen van "gast van de Staten" van groen links, die een
afvaardiging van de moslimgemeenschap hadden uitgenodigd, gevolgd door de
statenvergadering die grotendeels in het kader stond van het OV koersdocument.
Donderdag administratief alles weggewerkt. En vrijdag een gesprek met onze
penningmeester. Nu op naar het Pinksterweekend.

 

        

 

Volg hier Facebook van fractievoorzitter

FRED KERKHOF

Blog's van Fred Kerkhof

 

__________________________________

Agenda statenfractie 2018:

23-05      Presidium en PS

06-06     Statencommissie dag

20-06      Presidium en PS

04-07     Statencommissie dag

18-07      Presidium en PS

12-09     Statencommissie dag

26-09      Presidium en PS

17-10     Statencommissie dag

07-11      Presidium en PS

21-11     Statencommissie dag

12-12     Presidium en PS

09-01-19     Statencommissie dag

                                                                     

Laatste nieuws uit de provincie:

FRED KERKHOF (50PLUS) zet halsstarrige VVD-gedeputeerde onder grote druk

Stop de afvalwaterinjecties

Regiotaxi stopt in Noordwest-Overijssel, Salland en het Vechtdal

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

E-mail service PS Overijssel

Olasfa een hoofdpijn dossier

50Plus wil blauwe energie uit de IJssel

50Plus steunt actiegroepen Markelo

 

 

 

 

 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België