Overijssel 

WEEK 11

Deze week begon met het voorbereiden van de commissievergadering welke traditiegetrouw op de woensdag plaats vindt.

Op woensdag waren er weer tegelijkertijd belangrijke commissievergaderingen gepland, dus waren we gedrieën, Leendert, Jolanda en Fred aanwezig om de stem van 50 PLUS te laten horen. De precariobelasting op nutsvoorzieningen was op ons verzoek op de agenda geplaatst bij het onderwerp bestuur en financiën. De door ons gestelde schriftelijke vragen waren naar onze mening onvoldoende beantwoord. Het exacte verloop van de discussie kunt u terugkijken bij punt 5 van:

http://overijssel.notubiz.nl/vergadering/263946/Bestuur%20en%20Financi%C3%ABn%2016-03-2016

Het goede nieuws is dat de CdK heeft verklaard dat in ieder geval de Provincie geen precariobelasting heft en dat zij bereid is om in gesprek te gaan met de diverse gemeentes, dan wel de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), over de precariobelasting op nutsvoorzieningen. Wij beraden ons nog of we met de gegeven antwoorden kunnen leven of dat we verdere stappen gaan ondernemen. Bij economie konden we ons helemaal uitleven op werkgelegenheid van de 45plussers. Weliswaar startte de discussie omdat agrofood op zoek was naar jonge nieuwe MBO' rs, maar wij waren in staat om ons statement te maken; dat wij beschikken over een ruime hoeveelheid enthousiaste maar werkzoekende MBO' rs van 45 jaar en ouder en dat er naar dat potentieel gekeken moet worden. In de middag en vroege avond was ik (Fred) in Bathmen voor de bestuurders dag VNG.

Op donderdag was er een debatwedstrijd voor jongeren uit Almelo. Ook daar mocht ik bij aanwezig zijn. Heerlijk om te horen en zien dat ook onze jeugd zo enthousiast kan debatteren. En ik was het ook helemaal met de jury eens over de beste debaters.

Nu gaan we eerst de weekendrust in en daarna in de voorbereiding voor volgende week. Hoogtepunten: de Vecht, werkbezoek Zenderen (over plattelandsontwikkeling) maar ook de commissievergaderingen Verkeer Vervoer en Landbouw en Natuur. Dus weer genoeg om naar uit te kijken.


 

        

Agenda statenfractie 2018:

14-02      Statencommissie dag

07-03      Presidium en PS

28-03      Statencommissie dag

11-04      Presidium en PS

09-05    Statencommissie dag

23-05      Presidium en PS

06-06     Statencommissie dag

20-06      Presidium en PS

04-07     Statencommissie dag

18-07      Presidium en PS

12-09     Statencommissie dag

26-09      Presidium en PS

17-10     Statencommissie dag

07-11      Presidium en PS

21-11     Statencommissie dag

12-12     Presidium en PS

09-01-19     Statencommissie dag

                                                                    

 

 

 

 

Interview 50PLUS Hardenberg

Laatste nieuws uit de provincie:

FRED KERKHOF (50PLUS) zet halsstarrige VVD-gedeputeerde onder grote druk

Stop de afvalwaterinjecties

Regiotaxi stopt in Noordwest-Overijssel, Salland en het Vechtdal

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

E-mail service PS Overijssel

Olasfa een hoofdpijn dossier

50Plus wil blauwe energie uit de IJssel

50Plus steunt actiegroepen Markelo

 

 

 

 

 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België