Overijssel 

Nieuws week 7.
Deze week begon met het beoordelen van veel amendementen, moties en moties 
vreemd aan de orde van de dag. Dit zette zich voort tot woensdag 0850 uur,
toen de laatste wijzigingen doorgemaild werden. Verder waren we maandagavond
aanwezig op de informatieavond in Olst. Wederom omtrent de schadeafhandeling
van buurtbewoners van het voormalig Olasfaterrein. Hier zijn we nog niet gereed
mee. Op dinsdag hebben we ons verdiept in het cultuurhistorisch erfgoed. In de
Bergkerk te Deventer werden we ingewijd in de restauratiewerkzaamheden die
daar nu plaats vinden. Een zeer informatieve, maar bovenal ook leuke avond.
Woensdag vond eerst het gesprek tussen fractievoorzitters, voorzitter
agendacommissie,griffie en CdK (het zogenaamde Presidium) plaats.
Om 1400 uur startte de Statenvergadering, welke grotendeels gevuld werd
met de beslommeringen over de rondweg Weerselo en het kiezen voor welke
optiemen zou gaan v.w.b. De herwaardering van de N340/N377.
De door ons gewenste zgn. noordelijke variant is nu helemaal uit beeld,maar
gelukkig is de keuze op het minst slechte alternatief. Nu de vinger aan de pols
of de benodigde veiligheid, leefbaarheid en doorstroming nu echt gewaarborgd
wordt. Verder werd de vergadering gevuld met de visie op de omgevingsvisie.
Een belangrijk onderwerp die alle inwoners van Overijssel aangaat.
En de week hebben we zaterdag afgesloten met een bijeenkomst van de 50PLUS
statenleden uit alle provincies en een vertegenwoordiger van de tweede kamer.
Doel is onder meer het elkaar op de hoogte houden van hetgeen er in de diverse
provincies speelt en de lessen die we kunnen trekkenuit gedane zaken. Een leuke
zinnige week.

 

        

Agenda statenfractie 2018:

14-02      Statencommissie dag

07-03      Presidium en PS

28-03      Statencommissie dag

11-04      Presidium en PS

09-05    Statencommissie dag

23-05      Presidium en PS

06-06     Statencommissie dag

20-06      Presidium en PS

04-07     Statencommissie dag

18-07      Presidium en PS

12-09     Statencommissie dag

26-09      Presidium en PS

17-10     Statencommissie dag

07-11      Presidium en PS

21-11     Statencommissie dag

12-12     Presidium en PS

09-01-19     Statencommissie dag

                                                                    

 

 

 

 

Interview 50PLUS Hardenberg

Laatste nieuws uit de provincie:

FRED KERKHOF (50PLUS) zet halsstarrige VVD-gedeputeerde onder grote druk

Stop de afvalwaterinjecties

Regiotaxi stopt in Noordwest-Overijssel, Salland en het Vechtdal

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

E-mail service PS Overijssel

Olasfa een hoofdpijn dossier

50Plus wil blauwe energie uit de IJssel

50Plus steunt actiegroepen Markelo

 

 

 

 

 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België