Overijssel 

 

 

4

 

Deze week bestond uit het beantwoorden van veel mails van verontrustte inwoners van Overijssel. 
Een groot deel had betrekking op infrastructuur. Met name de N340/377 kreeg ruime aandacht.
Maar ook de rondweg Weerselo verhit de gemoederen nog steeds. Leuk commentaar ook over onze
stellingname in de commissievergadering van vorige week. Maar de uitschieter deze week was het
werkbezoek naar de EU in Brussel, woensdag en donderdag. Samen met de andere fractievoorzitters
en woordvoerders milieu en energie en de voltallige GS en de directie werden we bijgepraat over
hetgeen de EU kan doen voor de provincies. Een receptie ter gelegenheid van het Nederlandse
voorzitterschap op de woensdagavond onderstreepte het belang. Het was zeker de moeite waard.

 

        

Agenda statenfractie 2018:

14-02      Statencommissie dag

07-03      Presidium en PS

28-03      Statencommissie dag

11-04      Presidium en PS

09-05    Statencommissie dag

23-05      Presidium en PS

06-06     Statencommissie dag

20-06      Presidium en PS

04-07     Statencommissie dag

18-07      Presidium en PS

12-09     Statencommissie dag

26-09      Presidium en PS

17-10     Statencommissie dag

07-11      Presidium en PS

21-11     Statencommissie dag

12-12     Presidium en PS

09-01-19     Statencommissie dag

                                                                    

 

 

 

 

Interview 50PLUS Hardenberg

Laatste nieuws uit de provincie:

FRED KERKHOF (50PLUS) zet halsstarrige VVD-gedeputeerde onder grote druk

Stop de afvalwaterinjecties

Regiotaxi stopt in Noordwest-Overijssel, Salland en het Vechtdal

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

E-mail service PS Overijssel

Olasfa een hoofdpijn dossier

50Plus wil blauwe energie uit de IJssel

50Plus steunt actiegroepen Markelo

 

 

 

 

 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België