Overijssel 

Eigenlijk een politiek rustige week. Op maandagmorgen waren we aanwezig op de opening van de Rode Kruis tentoonstelling "Kind onder vuur" in Borne. Deze tentoonstelling is bedoeld voor schoolklassen met kinderen in de leeftijd van 10-14 jaar. Op woensdagmiddag hebben we eerst een keukentafelgesprek gehad met PB Varsen over hun wensen v.w.b. de N340/377. Vervolgens werden we vanaf 1700 uur verwacht in het Thorbeckehuis in Zwolle voor de strategische bespreking tussen GS, de ambtenarij en de partijen. En op Donderdagavond zijn we afgereisd naar Weerselo om daar met zowel de voor- als de tegenstanders van de rondweg Weerselo van gedachten te wisselen. En uiteraard hebben we de week gevuld met lezen van relevante stukken en de voorbereidingen voor de commissievergadering volgende week.


 

        

 

Volg hier Facebook van fractievoorzitter

FRED KERKHOF

Blog's van Fred Kerkhof

 

__________________________________

Agenda statenfractie 2018:

23-05      Presidium en PS

06-06     Statencommissie dag

20-06      Presidium en PS

04-07     Statencommissie dag

18-07      Presidium en PS

12-09     Statencommissie dag

26-09      Presidium en PS

17-10     Statencommissie dag

07-11      Presidium en PS

21-11     Statencommissie dag

12-12     Presidium en PS

09-01-19     Statencommissie dag

                                                                     

Laatste nieuws uit de provincie:

FRED KERKHOF (50PLUS) zet halsstarrige VVD-gedeputeerde onder grote druk

Stop de afvalwaterinjecties

Regiotaxi stopt in Noordwest-Overijssel, Salland en het Vechtdal

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

E-mail service PS Overijssel

Olasfa een hoofdpijn dossier

50Plus wil blauwe energie uit de IJssel

50Plus steunt actiegroepen Markelo

 

 

 

 

 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België