Overijssel 

                                         2

 

Week 3. 2016

Deze week begon maandag 18 januari met een gesprek op het Provinciehuis met gedeputeerde Boerman. Insteek was de verworpen motie van 50PLUS betreffende gratis OV voor 65plussers. Uiteraard hebben we ook de andere zaken waar 50PLUS voor staat voldoende belicht. In de middag hadden we een gesprek met de werkgroep Weerselo. Deze legden uit waarom zij van mening zijn dat de rondweg om Weerselo er echt zal moeten komen. Woensdag 20 januari waren het Presidium en de Statenvergadering. Voor bijzonderheden verwijs ik graag naar de site van de provincie:  http://www.overijssel.nl/bestuur/provinciale-staten/ . Op deze site kunt u de vergaderingen live volgen, maar ook terugkijken. Verder zijn alle belangrijke beslissingen die genomen worden hier terug te vinden. Donderdag 21 januari hadden we achtereenvolgens gesprekken met de wethouder Steenwijkerland over het levensloopbestendig maken van huizen en daarna met burgemeester en wethouders van Dinkelland, wederom over de rondweg Weerselo. En zaterdag 23 januari hield het wetenschappelijk bureau van 50PLUS een zeer interessant symposium over ouderen op de arbeidsmarkt. Op de landelijke website vindt u hier veel meer over. Volgende week wordt voor de fractie wat rustiger dan deze week. Maar gelukkig valt er dan toch ook nog voldoende in te lezen. Dus van (politieke) verveling geen sprake.


 

        

Agenda statenfractie 2018:

14-02      Statencommissie dag

07-03      Presidium en PS

28-03      Statencommissie dag

11-04      Presidium en PS

09-05    Statencommissie dag

23-05      Presidium en PS

06-06     Statencommissie dag

20-06      Presidium en PS

04-07     Statencommissie dag

18-07      Presidium en PS

12-09     Statencommissie dag

26-09      Presidium en PS

17-10     Statencommissie dag

07-11      Presidium en PS

21-11     Statencommissie dag

12-12     Presidium en PS

09-01-19     Statencommissie dag

                                                                    

 

 

 

 

Interview 50PLUS Hardenberg

Laatste nieuws uit de provincie:

FRED KERKHOF (50PLUS) zet halsstarrige VVD-gedeputeerde onder grote druk

Stop de afvalwaterinjecties

Regiotaxi stopt in Noordwest-Overijssel, Salland en het Vechtdal

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

E-mail service PS Overijssel

Olasfa een hoofdpijn dossier

50Plus wil blauwe energie uit de IJssel

50Plus steunt actiegroepen Markelo

 

 

 

 

 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België