Overijssel 

1a

De eerste volle week van 2016 zit er voor de fractie weer op. Maandag 04 januari hield de CdK haar Nieuwjaarsreceptie. Uiteraard was de fractie daar bij aanwezig. Voor de inhoud van haar Nieuwjaarsreceptie verwijs ik u naar de Website van de Provincie. Dinsdag 05 januari hebben we schriftelijke vragen over de Precariobelasting gesteld (zie foto). Wij zijn namelijk van mening dat deze belasting weer een extra aanslag op onze koopkracht gaat maken. Woensdag 06 januari was de Statencommissiedag. Door de slechte weersomstandigheden in het Noorden werd de vergadering eerder beëindigd. Volgende week woensdag worden de nog niet behandelde onderwerpen ingehaald. En op vrijdag 08 januari heeft uw fractievoorzitter een werkbezoek gebracht aan de Belangenvereniging Vrij Wonen. Hier werd ons duidelijk gemaakt welke problemen er bestaan bij het permanent (willen) wonen in recreatiewoningen. Op korte termijn gaan wij proberen om de omgevingsvisie zodanig invulling te geven dat daar ruimere mogelijkheden voor gaan komen. En ook week 2 staat er weer voldoende op de agenda. Rest ons nog om u allen nog de beste wensen voor het nieuwe jaar toe te wensen.


 

        

Agenda statenfractie 2018:

14-02      Statencommissie dag

07-03      Presidium en PS

28-03      Statencommissie dag

11-04      Presidium en PS

09-05    Statencommissie dag

23-05      Presidium en PS

06-06     Statencommissie dag

20-06      Presidium en PS

04-07     Statencommissie dag

18-07      Presidium en PS

12-09     Statencommissie dag

26-09      Presidium en PS

17-10     Statencommissie dag

07-11      Presidium en PS

21-11     Statencommissie dag

12-12     Presidium en PS

09-01-19     Statencommissie dag

                                                                    

 

 

 

 

Interview 50PLUS Hardenberg

Laatste nieuws uit de provincie:

FRED KERKHOF (50PLUS) zet halsstarrige VVD-gedeputeerde onder grote druk

Stop de afvalwaterinjecties

Regiotaxi stopt in Noordwest-Overijssel, Salland en het Vechtdal

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

E-mail service PS Overijssel

Olasfa een hoofdpijn dossier

50Plus wil blauwe energie uit de IJssel

50Plus steunt actiegroepen Markelo

 

 

 

 

 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België