Welcome to 50PLUS Partij Overijssel   Click to listen highlighted text! Welcome to 50PLUS Partij Overijssel Powered By GSpeech

 

 

 

 

Overijssel 

Van de bestuurstafel.

Op 10 augustus j.l. was er een bestuursvergadering in het provinciehuis te Zwolle. Daarbij zijn de volgende zaken aan de orde gekomen.

Verkiezingen provinciale staten:

Er waren 2 kandidaten voor het lijsttrekkerschap. Dat waren de huidige fractievoorzitter van 50pluspartij in de staten dhr F. Kerkhof uit Tuk en dhr J van Doorn uit Kampen. Een onafhankelijke keuzecommissie uit de provincie Gelderland heeft beide heren ge├»nterviewd. De keuze was unaniem voor de heer Kerkhof. Deze keuze is door het bestuur overgenomen en het bestuur adviseert de leden daarmee in te stemmen. Dit impliceert niet dat dhr van Doorn niet geschikt zou zijn, zeker niet. Op de PLV die gehouden wordt op 29 september 2018 in de Ark te Deventer zullen beide heren de gelegenheid krijgen zich aan de leden voor te stellen en dan kunnen de leden daar door hun keuze een oordeel over vellen. Tot 15 september a.s. is het voor leden uit Overijssel mogelijk om te solliciteren voor een plaats op de kieslijst van PS Overijssel. Wij nodigen nadrukkelijk mensen uit hierop te reflecteren. Wel moet men minstens een jaar lid zijn van 50pluspartij. De aangemelde leden dienen rekening te houden dat zij door een selectiecommissie zullen worden beoordeeld.

 Statenlid Fred Kerkhof 

Waterschaps-verkiezingen:

In Overijssel hebben we 2 waterschappen; Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) en waterschap Vechtstromen. Beide waterschappen zijn echter verdeeld over de provincies Drenthe en Overijssel. Dat betekent dat er overleg moest plaatsvinden tussen de besturen van beide provincies. De uitkomsten waren dat Overijssel de lijsttrekker voor WDOD zou leveren en Drenthe voor Vechtstromen. De enige sollicitant als lijstrekker voor DWOD was dhr G. Westerhof uit Kampen. Deze zal tevens op de 29e september aan de leden worden voorgesteld. Dan vindt ook over hem een stemming plaats. Wie lijstrekker wordt voor Vechtstromen (door Drenthe te leveren) is ons nog niet bekend. Tot 15 september kunnen 50plusleden in Overijssel zich aanmelden voor een plaats op de kieslijst. Ook hier nodigen wij u uitdrukkelijk uit te reflecteren. Daarbij is van belang dat men alleen kan solliciteren voor het waterschap waar men onder valt. En uiteraard is er het selectie criterium (onafhankelijke mensen uit Drenthe en Groningen zullen hiervan deel uit maken) en het criterium van 1 jaar lidmaatschap.

Voor beide geldt dat op 15 december 2018 de sollicitanten aan de leden worden voorgesteld in een dan te houden PLV. Ook dan kunnen de leden zich uitspreken over de volgorde op de lijst.

Noteer deze twee data, 29 september en 15 december in uw agenda. Het is belangrijk dat u er als lid bij bent.

Binnenkort kunt u als lid een uitnodiging verwachten voor deze PLV.

Verder is gesproken over de voorbereidingen van de bovenstaande verkiezingen. Te denken valt aan een program, een campagne (hoe en waar),  aan bijvoorbeeld een slogan waar wij mee de boer opgaan en bijvoorbeeld 5 of 10 kernthema's. Kortom, werk genoeg te doen. Vrijwilligers zijn welkom.

Op 10 september a.s. is de volgende bestuursvergadering.


 

        

 

Volg hier Facebook van fractievoorzitter

FRED KERKHOF

Blog's van Fred Kerkhof

 

__________________________________

Agenda statenfractie 2018:

12-12-18     Presidium en PS

09-01-19      Statencommissie dag

23-01-19     Presidium en PS

27-01-19      Presidium en PS

06-02-19      Statencommissie dag

                                                                     

 

 

 

 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech