Overijssel 

SENIORENDAG IN DEVENTER

Vandaag was echt een 50PLUS dag met een gouden randje. Na wat voorbereiding hebben we vandaag een aantal senioren in Deventer geprobeerd in de watten te leggen.

Het www.seniorencafedeventer.nl is een club die wekelijks leuke dingen doet voor en door een grote groep senioren. Zo was er vandaag (iedere 14 dagen) een bingo en werd er daarna gezamenlijk gegeten.

50PLUS Overijssel was er vandaag om met de aanwezigen van gedachten te wisselen over belangrijke zaken,

<<lees verder>>

_______________________________________________________________________________________

Geachte leden van 50PLUS Overijssel

Door technische reden wordt de provinciale ledenvergadering  vergadering  (PLV) niet gehouden in Deventer maar in Vroomshoop.

Het Punt,

Burgemeester Koetjestraat 2-4

7681 ZP Vroomshoop

Vergaderruimte: Zaal 001 begane grond

De vergadering is van 11.00 uur tot 13.30 uur. Zaal open vanaf 10.30 uur

Hierbij nodigen we uit voor de Provinciale Leden Vergadering (PLV) op 29 september 2018

 

Voorlopige agenda provinciale ledenvergadering 50pluspartij Overijssel

 1. Ontvangst
 2. Opening door de voorzitter
 3. Goedkeuren agenda
 4. Samenstellen telcommissie (3 personen)
 5. Behandelen notulen PLV 05-05-2018
 6. Behandeling jaarverslag 2017
 7. Behandeling begroting 2019 (deze zal ter informatie en inzage liggen bij de PLV)
 8. Voorstellen lijsttrekker Provinciale Staten
 9. Voorstellen lijsttrekker Waterschap Drents Overijsselse Delta
 10. Pauze
 11. Verkiezing Lijsttrekker PS
 12. Verkiezing lijsttrekker WS
 13. Verkiezing secretaris
 14. Stand van zaken fractie 50plus Overijssel
 15. Stand van zaken fractie Hardenberg
 16. Rondvraag
 17. Afsluiting

Het bestuur van 50plus afdeling Overijssel wil graag vooraf inzicht hebben in het aantal leden dat de PLV bezoekt. Aanmelden voor 20 september 2018.

Indien u zich wil aanmelden voor de vergadering kunt u dit zowel per post als per mail doen bij het secretariaat.

Het e-mail adres: secretaris@50plusoverijssel.nl

het postadres:   Secretaris 50plus afd. Overijssel

  Frederik van Eedenstraat 48

  7576BZ Oldenzaal

Wilt u bij uw aanmelding uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer vermelden.

Verder vragen wij u vriendelijk of u wil aangeven of u gebruik wil maken van de lunch á 5 euro (ook evt. dieetwensen kunt u hierbij vermelden)

I.v.m. de voorbereiding van het bestuur willen wij u vragen om evt. vragen voor het onderwerp "rondvraag" uiterlijk één week voorafgaande de

vergadering per mail of post bij de secretaris aan te leveren.

Heeft u overige vragen en/of opmerkingen dan verzoeken wij u om ook vooraf door te geven.

______________________________________ 

Fred Kerkhof voorgedragen als lijsttrekker 50PLUS Overijssel

Op 10 augustus j.l. was er een bestuursvergadering in het provinciehuis te Zwolle. Daarbij zijn de volgende zaken aan de orde gekomen.

Verkiezingen provinciale staten:

Er waren 2 kandidaten voor het lijsttrekkerschap. Dat waren de huidige fractievoorzitter van 50pluspartij in de staten dhr F. Kerkhof uit Tuk en dhr J van Doorn uit Kampen.

<<lees verder>>

 Fractievoorzitter Fred Kerkhof


50PLUS Overijssel zoekt kandidaten.

Altijd al iets in de politiek willen doen? Volgend jaar maart alweer zijn de verkiezingen voor de Waterschappen en de Provinciale Staten. En uiteraard wil 50PLUS meedoen. Maar dan moeten we wel voldoende geschikte kandidaten hebben. Bent U onze gedroomde kandidaat OF kent u personen die uitermate geschikt zouden zijn; toon ons je belangstelling of laten ze hun belangstelling tonen.
<<lees verder>


50PLUS Hardenberg niet alleen voor 50 plussers maar ook voor hen die 50 jaar hopen te worden.

Uit: De Toren


Op 20 maart 2019 zijn de landelijke waterschapsverkiezingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta en Waterschap Vechtdalstromen heeft dan weer nieuwe bestuurders nodig.

Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente. Het algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen bestuur vertegenwoordigt alle belanghebbenden bij de taakuitoefening van het waterschap. De grootste groep van deze verschillende belanghebbenden zijn de ingezetenen van het waterschap. Om de 4 jaar kiezen inwoners van een waterschap de leden van deze categorie 'ingezetenen' van het algemeen bestuur.

Naast de categorie 'ingezetenen' zijn in elk waterschapsbestuur de bedrijfs-, agrarische en natuurbelangen vertegenwoordigd via zogenoemde geborgde zetels, deze worden niet gekozen via verkiezingen. Zij worden benoemd door de LTONoord, de Kamer van Koophandel en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE). Op grond van de Waterschapswet zijn de geborgde zetels verplicht om voor de selectie en benoeming van hun vertegenwoordiger een regeling op te stellen. Het waterschap maakt deze regelingen bekend.

Leden van 50PLUS in Overijssel met interesse in een bestuursfunctie bij het waterschap kunnen zich melden bij de secreataris van 50PLUS Overijssel Hetty Jansen-Kwast (secretaris@50plusoverijssel.nl

Alle informatie vindt u op deze pagina https://www.wdodelta.nl/over-ons/toekomstig/

 

 


 

        

 

Volg hier Facebook van fractievoorzitter

FRED KERKHOF

Blog's van Fred Kerkhof

 

__________________________________

Agenda statenfractie 2018:

12-09     Statencommissie dag

26-09      Presidium en PS

17-10     Statencommissie dag

07-11      Presidium en PS

21-11     Statencommissie dag

12-12     Presidium en PS

09-01-19     Statencommissie dag

                                                                     

 

 

 

 

zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België